Google+ Followers

sobota 25. března 2017

Udržujme si své vibraceI když se každý den setkáváme s mnoha situacemi a pocity, je dobré, abychom si byli vědomi svých vibrací a svého naladění na naši Esenci. Nikomu nepomůže ten, kdo prožívá emoce svých bližních ve snaze je podržet, pochopit. Vypadá to sice krásně, romanticky, ale následky příliš romantické nejsou. Není divu, že příliš starostlivé a pečující duše tak často bolí srdce nebo se cítí slabě, uplakaně, namísto toho, aby prožívaly pocit štěstí, který náleží každé bytosti.
Víte, i kdyby to byla vaše maminka, bratr, teta, kamarádka, tatínek a podobně, nemáte povinnost unášet jejich bolest a vztek. Kdy vám oplatí to, že si z vás udělali fackovacího panáka? Kdy se naučí zacházet se svými odpadními emocemi tak, aby je přetvořili v tvůrčí sílu?
Odpověď zní: Až jim přestanete dělat odpadkový koš. Nemusíte k nim být odtažití. Jen je třeba ctít odpovědnost každého za jeho vlastní životní směr a tvoření. Nevměšovat se do situací, které nemůžeme ovlivnit. Přestat se bát, že nebudu hodná dcera, hodný syn, kamarád, kamarádka, bratr, sestra, když se rozhodnu neabsorbovat odpad, ale zářit světlo. Být světlem není o tom být stále v pohodě, ale mít na paměti svou vnitřní rovnováhu. Čím více v ní pobýváme, tím lépe můžeme pomoci těm, kteří ji ještě v sobě neobjevili.
Pro ně možná nejdříve budete divní. Pak si ale řeknou: Jak to dělá? A začnou nad tím přemýšlet. Možná to některé jedince donutí se konečně zajímat o toho krásného človíčka uvnitř sebe a přestanou se otravovat jedy.

neděle 12. března 2017

Seberealizace je přirozený proces a žádné sobectví

Seberealizace je mnohými lidmi vnímána jako něco sobeckého, zejména když se týká žen. Jisté generace stále ještě žijí v bludu, že žena může naplnit svůj život pouze do té doby, než porodí. Poté musí svůj život napnout na děti a muže. Pokud si tato žena dovolí dělat něco pro sebe a něco, co jí rozvíjí, okamžitě ji zkušené a pořádně zahořklé odbornice odsoudí i přes to, že vztah se svými dětmi má hezčí než ony, které si spojují mateřství s rolí oběti na plný úvazek.
Jak to vlastně se seberealizací je doopravdy? Seberealizace se skládá ze slov sebe a realizace. Tedy, realizace sebe v hmotném světě, uskutečnění sebe naplno a bez výhrad. Také vám na tom nepřijde nic divného, že? 

Mně také ne. Je to totiž naprosto základní právo každého z nás. Kdo se stará celý život jen o ostatní a zapomíná na to, aby se uskutečnil, vyčerpá se a na konci života odloží své tělo jako auto na vrakoviště.

Tento člověk se často diví, že nemá žádnou energii a nikdo ho neodmění za to, jak se obětoval. Bohužel tuto nechutnou hru hrají hlavně ženy. Místo toho, aby naplno využily svůj potenciál ke skutečnému rozkvětu, obětují se dětem a všem okolo a na podzim svého života čekají, že se jim za to všichni odmění. Lidé okolo nich už jim ale vděční jsou, ony to však nevidí jako dostatečnou satisfakci. Chtěly by, aby se jim manžel a děti zavázali na celý život a sloužily jim. Vždyť jsou přeci matky! Matky si musí utrhnout od huby a dělat kompromisy! Říkají.
Jenomže už zapomínají na to, že toto není vůbec úkol matky. Úkolem matky je přivést na svět duši, která si přála přijít a ukázat mu jeho možnosti. Být tu ve chvílích, kdy dítě potřebuje postavit na nohy a ne mu ty nohy podrážet přehnanou péčí. Inspirovat dítě a nechat se od něj inspirovat. Seberealizace k matkám patří již proto, že skrze sebe zažívají manifestaci nového života a to je může velmi podpořit a posílit, i když se třeba cítí v prvních měsících sžívání se s dítětem unavené. Je to pro ně možnost, jak uzdravit své vnitřní dítě skrze komunikaci s novou duší. Ta nepotřebuje žádnou oběť, potřebuje vzájemné porozumění a matku, která se cítí v sobě šťastná. A aby to nastalo, je třeba, aby tato žena uznala své skutečné potřeby a touhy jako rovnocenné s tužbou dítěte.
Mateřství či otcovství seberealizaci totiž nebrzdí. Jen jsme se někdy z různých důvodů naučili v těchto rolích trpět a kdo netrpí s námi, ten není podle nás dospělý, nebo jej označíme za sluníčkáře či sobce. Ve skutečnosti toto utrpení vychází z nepochopení role dítěte v našem životě a vztahu. Dítě není ani problém, který je třeba řešit, ani břemeno, které je třeba odložit do kroužku. A už vůbec ne bankovní konto, které musíme hlídat ve dne v noci a nedává-li nám slíbený úrok, pak mu to vyčítáme. Příchod dítěte vás rovněž neučiní lepším než ty, kteří děti nemají. Dítě je průvodcem, který nás za svou malou ručku vede po cestách, které jsme v sobě ještě neobjevili či nás nenapadlo je hledat. Je průvodcem seberealizací na hlubší úrovni. Díky němu můžeme nahlédnout do hlubin našeho vnitřního dítěte, otevřít dveře, kde se schovala ta část potenciálu, kterou jsme už dávno přestali hledat. Proto je naprostá lež, že se matka či oba rodiče musí obětovat. Je to hrubá lež stejně jako řeči o tom, že nám děti patří. Nepatří nám, my jsme pouze jejich pomocníci. My jim můžeme poskytnout vtělení a oni nám doplnění našeho potenciálu. Není to lepší než ty představy o oběti? O tom, že seberealizace je jen pro určité věkové skupiny? Určitě ano.
Obětování se a kompromisy vedou k uplakaným očím a nezdravým vztahům.
Seberealizace naopak vede ke svobodě vztahů mezi dospělými a dětmi. Vztahy se posouvají na novou, zdravou úroveň a děti jsou s námi potom šťastnější. Lépe se jim dýchá a netouží tolik po nezdravých věcech a činnostech, kterými by si jinak nahrazovaly touhy, které si zakázaly právě proto, že si své sny zakázali jejich rodiče.

pondělí 6. března 2017

Přijmi odpovědnost za svůj život jako dar a své nejvyšší dobro

Jsi milovaný všemi bytostmi a nikdy to nebylo jinak. Přestaň se proto bát o své bezpečí. Raduj se ze svého krásného života a vezmi si svou vůli zpět. Není nutné ji komukoli odevzdávat nebo ji zneužívat, abys přežil.
Přestaň s tou hrou, která ti nesvědčí a zbytečně svazuje Tebe i Tvé bližní. Nepotřebuješ je všechny svázat, abys nezůstal sám. Naopak, čím více toto budeš dělat, tím méně svobody a radosti z toho budeš mít.
Už skončil čas, kdy bylo možné takto si udržet své děti, partnera či rodiče na uzdě. Nyní otěže své použij pro řízení svého života namísto kočírování ostatních pod záminkou, že je to pro jejich dobro. Takové chování k dobru nevede a je na čase toto pochopit.
Nauč se znovu převzít autorství svého života. Život je ti nakloněn vždy, jen ty před ním někdy utíkáš a ukazuješ prstem na ty, kteří tě dle tvého soudu okrádají a ubližují ti. Ale zamyslel ses nad tím, co vysíláš? Chceš se mít jako v bavlnce, ale jiným dáváš za tento úkol odpovědnost. A když nesplní tvé rozkazy, div je neukamenuješ svým agresivním jazykem. Takto si představuješ dobro? Opravdu?
Chceš-li pomoc od Vesmíru, chovej se nejdříve uctivě ke svému chrámu a k ostatním. Přestaň na ně klást tíhu svých očekávání a začni u sebe. Probouzej cit, vůli žít a přiznej sám sobě své skutečné Já jsem.

neděle 5. března 2017

Náš vnitřní rytmusKaždá bytost na této planetě má svůj vnitřní rytmus související s její podstatou. Čím více je na něj naladěná, tím jasnější je její světlo.
Prociťujme proto každý den ten svůj. Vibrace okolí nás mohou obohatit, ale neměli bychom vše přijímat za své, protože nás to může odvádět od našeho původního záměru, od naší podstaty. Ta chce růst a expandovat. Ne kopírovat a nabalovat na sebe něco, co není ona. Je totiž rozdíl mezi kopírováním a přejímáním a přijímáním živin pro svůj růst. Vnímejme krásu světa, vnímejme jeho vibrace a buďme si vědomi i toho, jaký přínos pro něj mají ty naše. Možná jsme zvyklí je nevnímat jako důležité a přišel čas s tím něco udělat.:-)


sobota 4. března 2017

Životní štěstí tkví ve vnímání celou BytostíA zde je další krásná hudba pro vyladění a meditaci. Meditace je pro nás důležitá stejně jako pravidelný pohyb. Péče o tělo a duši by měla jít ruku v ruce, abychom se cítili na světě příjemně a ne jako roboti, kteří chodí z práce domů a zpět, aby byli na konci života odvezeni na smetiště. Náš život můžeme žít hravě i když chodíme do práce a platíme nájem. Nemusíme kvůli tomu zažívat utrpení a odříkávat si vše. Naopak, život plný zákazů a odříkání vede k tomu, že nám nakonec nezbyde ani minuta pro sebe. Naučíme-li se ale pravidelně relaxovat, začneme se lépe vnímat a snáze si pro sebe a své děti vytvoříme svět, ve kterém se daří i přes přeháňky a bouřky. Hektická otupělost zmizí a my najednou vidíme, jak se nám uvolnila záda a ruce.
Přeji vám ten nejkrásnější a nejhojnější život, který si váš duch dokáže umožnit.

Lada Sirrienna

Jsi projevem své Životní síly


I to nejmenší stvoření na Zemi je projevem ohromné životní síly. Často podceňujeme sami sebe nebo své bližní jen proto, že neodpovídají určitým představám o normálnosti. Stavíme si do cesty překážky a pak se divíme, že se zhmotní a že nám potom životní síla skutečně chybí.
Toto se nemusí stát, když se začneme vnímat ne jako problém, ale jako bytost, která se sem přišla rozvíjet. Jako poupě se snesla na Zem, aby sama sebe zkultivovala a pokročila dále ve své celistvosti. Normy, nálepky a diagnózy rázem ztratí moc a my si vezmeme zpátky svou sílu.
Pamatujte si, že vy jste ta síla a vy dobře víte, co jste sem přišli uskutečnit. Vaše unikátnost, jedinečnost, nepotřebuje být uznána odborníky s pěti tituly a už vůbec ne lidmi, kteří to stále s každým myslí dobře, ale ve skutečnosti jejich úmysly nejsou vůbec čisté.
Naučme se proto vážit si sami sebe. Vnímejme se jako krásný květ, nádherný květ, který přišel svou vůní přispět do tohoto světa. Možná jeho vůně a krása není patrná pro všechny, ale to vůbec nevadí. Nejde o to všem se zavděčit a mít milion sledovatelů. Jde o to být šťastný a v pravém čase na pravém místě, které s vámi rezonuje.

S láskou

Lada Sirrienna

neděle 26. února 2017

Dejte život svým vizímKe dnešnímu novoluní v rybách vám posílám krásnou hudbu pro vyladění vibrací a přijetí všech vašich tajných přání do vaší vibrační reality. Vše, čím jste si přáli být již dávno jste. Jen je někdy zapotřebí opustit ultimáta, utkvělé představy o povaze a vzhledu našeho přání a také o tom, co si smíme přát.
Vězte, že ať žijeme kdekoli a je nám kolik chce, vždy existuje cesta, jak nechat naše vize růst a kvést a ve finále i nést plody. Dítě v nás moc dobře ví, proč chce být zrovna fotografem, i když mu okolí skálopevně tvrdí, že to teda ne, protože například fotografů je moc a nikdo v rodině to nedělal a kdesi cosi.
Vaše sny mají právo být přijaty vámi zpět na milost. Dejte jim a sobě šanci a přestaňte je zabíjet. Že máte strach, že vykrvácíte a utrpíte neúspěch a ztrátu? Tak zaprvé, nejde zde o to, abyste se stali slavnými a psali o vás v novinách. Jde především o to, abyste se cítili naplnění a šťastní. A za druhé, mnohem více energie vás stojí vyhýbání se a dušení toho, co jste a kdo jste. Vytváření zástupných a náhradních hodnot vás vyčerpévá mnohem více než kdybyste se střemhlav vrhli úplně do neznáma.
Zanechte proto té hry a konečně si řekněte:

Já jsem hodnota.

Jsem tím, kým jsem a to je můj příspěvek lidskému společenství. Vytvářím zdravé a láskyplné prostředí tím, že se přestávám zříkávat svých vizí. Nacházím cesty k jejich uplatnění.

Krásné dny Vám přeje

Lada Sirrienna